Sävelsilta

Sävel on silta sisimpään

Kuntoutuspsykoterapia

Kela myöntää musiikkiterapian 16-25 –vuotiaille kuntoutuspsykoterapiana. Tällöin työskentelyote on musiikkipsykoterapeuttinen. Terapiaa haetaan lääkärin lähetteellä.

Erityisesti eriasteisten masennustilojen hoidossa musiikkiterapialla on saavutettu hyviä tuloksia. Henkilöt, joiden on vaikea ilmaista itseään sanoilla, voivat löytää musiikin avulla ilmaisukanavan. Erilaiset ahdistustilat, traumat ja tunnelukkiutumat, sosiaalinen jännitys ja arkuus sekä stressi ovat tavallisia musiikkiterapian hoitoalueita.

Musiikki on turvallinen tapa käsitellä ja purkaa vaikeitakin tunteita, asioita ja kokemuksia sekä ennen kaikkea asioita, joille ei sanoja löydykään. Musiikki nostaa esiin alitajunnasta jo tiedostamattomaan vaipuneita muistoja, kokemuksia ja tunteita ja näin ne saadaan käsittelyyn. Jokaisella on sisin, jota voimme musiikilla koskettaa!

Jokaisella on sisin jota voimme musiikilla koskettaa