Sävelsilta

Sävel on silta sisimpään

Maksajatahot

Kela korvaa musiikkiterapian 16-25 –vuotiaille kuntoutuspsykoterapiana. Kela korvaa musiikkiterapian ilman ikärajoitetta vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena niille, joilla on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Kela voi myöntää myös hoitotukea musiikkiterapiakulujen kattamiseksi.

Musiikkiterapian voi korvata terveydenhuolto, sosiaalitoimi, sairaanhoitopiiri tai vakuutusyhtiö. Musiikkiterapiaan voi tulla myös omalla kustannuksella.

Jokaisella on sisin jota voimme musiikilla koskettaa