Sävelsilta

Sävel on silta sisimpään

Musiikkiterapia

Musiikkiterapiassa musiikki toimii terapian välineenä. Asiakas ei tarvitse musiikillisia taitoja. Musiikilla annamme äänen sille, mitä meidän sisällämme on. Sanallistaminen tapahtuu sitä mukaa kun asiakas siihen pystyy.

Musiikkiterapeuttisessa työskentelyssä yksi keskeinen elementti on rytmi. Rytmin avulla jäsennämme niin ulkoista maailmaa kuin sisäistä olemistakin. Rytmin avulla esim. kaoottiseen olotilaan voi saada jäsentyneisyyttä ja helpotusta. Rytmi auttaa keskittymiseen, puheen kehitykseen, lukutaitoon, ympäristön havainnoimiseen ja ihmisen koko olemiseen. Samoin terapiatyöskentelyssä hyödynnetään musiikin muitakin elementtejä kuten melodiaa, sointiväriä, dynamiikkaa jne.

Se mitä tapahtuu musiikillisessa vuorovaikutuksessa, siirtyy muuhun elämään. Muutos ja kehitys kuuluu musiikillisesta ilmaisusta ja näkyy käyttäytymisessä.

Jokaisella on sisin jota voimme musiikilla koskettaa