Sävelsilta

Sävel on silta sisimpään

Työskentelymenetelmät

Työskentelymenetelmät pyrin valitsemaan kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Päämenetelmänä on improvisaatio, jolloin soitamme tässä hetkessä juuri sitä, mitä tällä hetkellä tulee. Tarpeen mukaan käytän poikkitaiteellisia menetelmiä: musiikkia yhdistettynä väreihin, piirtämiseen, kirjoittamiseen, muotoiluun, muovailuun, liikkeeseen ja tanssiin. Varsinkin lasten kanssa tanssi- ja liiketerapeuttinen puoli voi olla monesti mukana.

Musiikin kuuntelu voi olla osa terapeuttista työskentelyä. Tarvittaessa käytän musiikkimielikuvatyöskentelyä. Siinä vaikeita asioita pyritään käsittelemään, purkamaan ja sietämään musiikin ja mielikuvien avulla.

Ääni-improvisaatio on myös yksi työmenetelmäni. Samoin on laulupiirtäminen ja laulutarinoiden tekeminen. Musiikillinen rentoutus voi myöskin kuulua musiikkiterapiaan.

Musiikkiterapia on prosessi, joka tapahtuu kunkin yksilön tavoitteiden suuntaisesti aina yksilöä kunnioittaen. Tärkeintä ei kuitenkaan ole menetelmät vaan ihmisen kohtaaminen – auttaen, vahvistaen, voimaa antaen!

Voit tulla tutustumaan musiikkiterapiaan ja päättää terapiasuhteen aloittamisesta vasta sen jälkeen.

Jokaisella on sisin jota voimme musiikilla koskettaa