Sävelsilta

Sävel on silta sisimpään

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kela korvaa musiikkiterapian vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena niille, joilla on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Asiakkaillani on yleensä tunne-elämän ja vuorovaikutuksen ongelmia, erilaisia kehitysviiveitä tai oppimisvaikeuksia.

Tyypillisiä työskentelyalueita ovat:

  • tunne-elämän vaikeudet
  • vuorovaikutuksen ongelmat
  • keskittymis- ja tarkkaavaisuusvaikeudet
  • puhe-, lukemis- ja kirjoittamisen vaikeudet
  • laaja-alaiset oppimisvaikeudet
  • hieno- ja karkeamotoriset vaikeudet
  • ääniyliherkkyys

Moniin vaikeuksiin suuri syy on tunnelukko. Musiikki on tunteiden kieli ja näin ollen mitä parhain tunnelukon avaaja. Kun tunnepuoli huojentuu, energian saa käytettyä oppimiseen ja elämiseen!

Puhetta voidaan aktivoida mm. erilaisin tavu- ja sanaharjoittein sekä laulun avulla. Lukemisen oppimiseen käytän apuna mm. tavu-, sana- ja lauserytmityksiä, sanasoittoa ja lukemisessa käytettävien aivoalueiden aktivointia rumputyöskentelyllä. Musiikkiterapia herättää halun ja kiinnostuksen lukemisen opettelua kohtaan, jolloin lukeminen lähtee paremmin edistymään. Tutkimuksin on todettu, että itse säädelty äänenvoimakkuus auttaa ääniyliherkkyyteen. Eri soittimin voidaan mainiosti harjoituttaa sekä hieno-, että karkeamotoriikkaa.

Sävel on silta ihmisen sisäisen ja ulkoisen välillä. Se on silta terapeutin ja asiakkaan välillä. Se on kommunikaatiosilta!

Jokaisella on sisin jota voimme musiikilla koskettaa